Luchtdicht bouwen
Luchtdicht bouwen

Het bouwen van energiezuinige woning heeft onder andere te maken met thermische isolatie en goede ventilatie. Goede gecontroleerde ventilatie is alleen maar mogelijk als er luchtdicht gebouwd is. Ongecontroleerde ventilatie via luchtlekken in de gebouwschil staat gelijk aan energieverlies, condensatieproblemen en ongezonde neveneffecten. En dat heeft tevens een negatief effect op het energielabel. Het principe van luchtdicht bouwen is belangrijk omdat het zorgt voor:

  • Het tegengaan van vochtproblemen
  • Energiebesparing
  • Goede geluidwering
  • Verbetering van het wooncomfort
  • Een positief effect op de gezondheid

Met aandacht voor luchtdicht(er) bouwen is immers een verbetering van de EPC haalbaar. Luchtdicht bouwen verhoogt het comfort en voorkomt vochtproblemen. Maar luchtdicht bouwen doet meer! Het beperkt namelijk ook onnodige warmteverliezen tot een minimum. Ongewenste luchtstromen (infiltratie) door kieren en naden moeten dus voorkomen worden. Door hier meer aandacht aan te besteden tijdens de ontwerpen uitvoeringsfase kan een betere EPC worden gehaald.

De luchtdichtheid wordt gemeten met de blower-doortest. Deze test geldt als maatstaf voor het bepalen van de mate van luchtdichtheid van gebouwen. Verberk heeft ervaring met blower-doortesten. Verberk is trots om hierbij te mogen vermelden dat bij de genomen testen een veel lagere norm werd behaald dan de maximaal toegestane norm.